آوریل 13, 2020
عايق كاري گرم

عايق كاری گرم (بخش 1)

عايق كاری گرم به طور كلي در پروژه هاي خطوط لوله انتقال عايق كاري گرم بايستي به طريقه روي كانال ( OVER THE DITCH COATING ) […]
آوریل 17, 2020
عايق كاري گرم

عايق كاري گرم (بخش2)

عايق كاري گرم ca ( DOUBLE COAT &DOUBLE WRAP ) براي عايق كاري دوبله ابتدا بايستي طوقه مربوط به نوار پيچي دوبله به دستگاه نوار پيچي […]
Call Now Buttonتماس - بخش فروش