آوریل 13, 2020

عايق كاری گرم (بخش 1)

عايق كاری گرم به طور كلي در پروژه هاي خطوط لوله انتقال عايق كاري گرم بايستي به طريقه روي كانال ( OVER THE DITCH COATING ) […]
آوریل 17, 2020

عايق كاري گرم (بخش2)

عايق كاري گرم ca ( DOUBLE COAT &DOUBLE WRAP ) براي عايق كاري دوبله ابتدا بايستي طوقه مربوط به نوار پيچي دوبله به دستگاه نوار پيچي […]
Call Now Buttonتماس - بخش فروش