عايق كاري گرم
عايق كاری گرم (بخش 1)
آوریل 13, 2020
روش هاي مناسب براي كم كردن مصرف انرژي
روش هاي مناسب براي كم كردن مصرف انرژي
آوریل 21, 2020

عايق كاري گرم (بخش2)

عايق كاري گرم

عايق كاري گرم

ca ( DOUBLE COAT &DOUBLE WRAP )

براي عايق كاري دوبله ابتدا بايستي طوقه مربوط به نوار پيچي دوبله به دستگاه نوار پيچي افزوده شود .

در قسمتهائي از خط لوله از جمله در محلهاي تقاطع با كانال هاي آب ، نهرها ، رودخانه ، باتلاقها ، و همچنين نقاطي كه در نقشه ها تعيين شده است عايق كاري دوبله به شرح زير انجام خواهد گرفت .

ابتدا پس از پرايمر زني بايد لوله را با يك لايه قير و نوار پشم شيشه داخلي بدون نوار خارجي عايق كاري نمود ، سپس در حالي كه لايه قيري كاملاً سرد نشده است بايستي با لايه ديگري از قير و نوار داخلي و خارجي عايق كاري شود . ضخامت پوشش دوبله بايد حداقل 6 ميلي متر بوده و اين نوع پوشش بايستي كاملاً به لوله بچسبد و به طور يكنواخت و عاري از هر گونه عيب و نقصي باشد .

عايق كاري گرم

آزمايشات پوشش لوله

انجام آزمايشات و بازرسي هايي كه بايد در حضور ناظر و يا توسط وي بر روي لوله انجام شود به شرح زير مي باشد :

بازرسي عيني و ظاهر پوشش ( مبني بر حصول اطمينان از عدم وجود چين و چروك ، صحت مقادير رويهم پيچي نوارها و ضخامت پوشش )

آزمايش با دستگاه منفذياب نوار ( HOLIDAY DETECTOR )

به منظور يافتن نواقص پوشه لوله ، اين آزمايش بايد در صدر در صد سطح لوله پوشش دار با دستگاهي كه قبلاً مورد تاييد قرار گرفته است انجام گيرد . ولتاژ آزمايش بسته به ضخامت پوشش بين 8 الي 15 كيلو ولت بايد تنظيم گردد. سرعت حركت الكترود دستگاه منفذ ياب بر روي لوله نبايد بيش از 3 / 0 متر در ثانيه باشد . اين آزمايش بايستي قبل از خواباندن لوله در كانال انجام شود . پس از استقرار لوله در داخل كانال ، چنانچه ناظر لازم بداند بخشي از خط لوله را مورد آزمايش مجدد با دستگاه منفذ ياب قرار دهد . پيمانكار موظف است آن قسمت را در حضور ناظر آزمايش نمايد .

عايق كاري گرم

آزمايش چسبندگي پوشش

در حالي كه حرارت لوله بين تا5  25 سانتي گراد باشد به وسيله كارد تيزي دو شيار عمقي موازي و يك شيار عمود بر دو شيار موازي بر روي پوشش لوله بايد به وجود آورد . شيارهاي موازي بوجود آمده بايد از همديگر چهار سانتي متر فاصله و تا سطح لوله عمق داشته باشند . سپس بوسيله كاردك بايد پوشش ميان مستطيل بوجود آمده را از يك سر از سطح لوله جدا نموده و با زاويه اي عمود به سطح لوله سعي كرد پوشش ميان دو شيار موازي را از سطح لوله جدا كرد . اگر پوشش كاملاً و به آساني جدا نشود و قسمتي از آن به لوله بچسبد پوشش انجام شده مورد تاييد خواهد بود .

 

برای مطالعه بخش اول مقاله عایق کاری گرم روی اینجا کلیک کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Buttonتماس - بخش فروش