آوریل 1, 2020

امتیازات پشم سنگ

امتیازات پشم سنگ پشم سنگ بصورت ماده ای با ویژگی های مشخص و استاندارد در کشور قابل تولید است. توسط سایر مواد شیمیایی و یا میکروارگانیسم […]
آوریل 21, 2020

روش هاي مناسب براي كم كردن مصرف انرژي

روش هاي مناسب براي كم كردن مصرف انرژي در كشورهاي مختلف با توجه به ميزان فعاليت صنعتي آن كشور بين ٣٧-٣٢ درصد كل انرژي مصرفي در […]
آوریل 29, 2020

طراحي ساختمان (بخش 1)

طراحي ساختمان طراحي ساختمان از اهميت ويژه اي در به حداقل رساندن مصرف انرژي دارد، زيرا طراح با توجه به دستيابي به بهينه مصرف  انرژي، به […]
می 3, 2020

طراحي ساختمان (بخش2)

طراحي ساختمان استفاده از سقف كاذب نصب سقف كاذب مي تواند تا اندازه اي از انتقال حرارت بكاهد و همچنين مي تواند بخشي از فضاي سرمايش […]
Call Now Buttonتماس - بخش فروش