مهر 7, 1401
فوم های انعطاف پذیر الاستومری

فوم های انعطاف پذیر الاستومری

فوم های انعطاف پذیر الاستومری فوم های انعطاف پذیر، فوم های نرم ساخته شده از لاستیک الاستومر NBR یا EPDM و یا فوم های پلی اتیلنی […]
دی 26, 1400
معایب پشم شیشه

معایب پشم شیشه

معایب پشم شیشه ساختار فیبری و متخلل این گونه از عایق ها، در مقابل ر وبت و نفوذ بخار و آب، مقاومت کمی از خود نشان […]
مهر 5, 1399
تکیه گاه لغزنده Slider Support

تکیه گاه لغزنده Slider Support

تکیه گاه لغزنده Slider Support این تکیه گاه ها شامل دو بخش لغزنده و ثابت می باشند که بخش اول روی لوله و بخش دیگر به […]
تیر 12, 1399
بیم کلمپ

بیم کلمپ

بیم کلمپ بیم کلمپ هــا قطعاتــی هســتند کــه بــدون نیــاز بــه ســوراخکاری و جوشــکاری، بــرای نصــب ســازه ســاپورت تجهیــزات مکانیکــی و الکتریکــی بــه تیرهــای فلــزی اصلــی […]
Call Now Buttonتماس - بخش فروش