آزمايش كيفيت پوشش لوله هاي مدفون در خاك در موقع تحويل گرفتن لوله از پيمانكار

سینی مش
سینی مش
می 22, 2020
عایق کاری گرم
عایق کاری گرم (بخش 3)
می 27, 2020

آزمايش كيفيت پوشش لوله هاي مدفون در خاك در موقع تحويل گرفتن لوله از پيمانكار

آزمايش كيفيت پوشش لوله هاي مدفون در خاك در موقع تحويل گرفتن لوله از پيمانكار

آزمايش كيفيت پوشش لوله هاي مدفون در خاك در موقع تحويل گرفتن لوله از پيمانكار

5 روش آزمايش

ابتدا بايد مطمئن شد كه فلنج ها و اتصالات عايق كه شبكه تحت آزمايش را از ساير قسمت ها از نظر الكتريكي عايق مي نمايند و بطور صحيح نصب شده باشد . علاوه بر آن بايد تمام قسمت هاي شبكه تحت آزمايش ، تداوم الكتريكي داشته باشند .

5 پتانسيل لوله نسبت به زمين را با دستگاه پتانسيومتر و با ولت متر و با الكترود مس_ سولفات مس بايد اندازه گيري نمود .

5 ركتيفاير موجود در شبكه را بايد روشن نمود و مدت 3 روز براي برقراري ولتاژ پلاريزاسيون انتظار كشيد .

پتانسيل لوله در محل ( DRAIN POINT ) ( محل اتصال كابل منفي به لوله ) نسبت به زمين بايد وقتي كه عايق كاري از نوع سرد باشد بر روي 5 / 1 ولت و وقتي كه عايق كاري از نوع گرم باشد بر روي 1 / 2 ولت تنظيم گردد. مقدار ولت و آمپر خروجي ركتيفاير را بايد اندازه گيري نمود . در صورت نبودن ركتيفاير و ايستگاه كاتدي مي توان از مولد برق جوشكاري و يا باطري اتومبيل و به عنوان بستر آندي از يك شاخه لوله قراضه لخت در زمين استفاده نمود . سيكل مدت خاموشي سه دقيقه و روشن بودن ركتيفاير يك دقيقه مي باشد .

آزمايش كيفيت پوشش لوله هاي مدفون در خاك در موقع تحويل گرفتن لوله از پيمانكار

تعين ميزان كارآئي پوشش

جهت انجام اين كار لازم است ابتدا ميزان تراكم جريان (I/S) خطوط لوله يا شبكه در حالي كه پتانسيل دورترين نقطه شبكه 85/0 ولت باشد محاسبه و سپس با توجه به تراكم جريان ( I/S) 8 منظور شده در طراحي اوليه كه در دفترچه طراحي حفاظت كاتدي ذكر شده است با جدول شماره يك مقايسه گردد .

اين جدول مقدار تراكم جريان (I/S) متداول در طراحي حفاظت كاتدي خطوط لوله و شبكه را به دست مي دهد.

در اين مقايسه اضافه تراكم جريان نسبت به مقادير جدول نشانگر كيفيت پائين تر پوشش و كسري آن نشانه كيفيت بهتر آن نسبت به درصدهاي كارآئي مربوطه خواهد بود .

جدول شماره يك

آزمايش كيفيت پوشش لوله هاي مدفون در خاك در موقع تحويل گرفتن لوله از پيمانكار

 

پيمانكار موظف است در صورت عدم حصول نتايج قابل قبول در جهت رفع اشكالات و نواقص پوشش اقدام نمايد و آزمايشات را تا بدست آوردن نتايج مطلوب ادامه يابد و از طريق مهندس يا نماينده او به تائيد بازرسي فني برسد .

جزئيات اين آزمايشات و نتايج آن بر اساس مقاومت الكتريكي پوشش و كارآئي آن و مقدار متوسط تراكم جريان در واحد سطح محاسبه و به صورت جلسه تحويل و تحول پروژه ضميمه گردد .

تهيه و تدارك وسائل مورد نياز و انجام آزمايشات كه با نظارت ناظر يا نماينده بازرسي فني از طريق مهندس يا نماينده او خواهد بود ، به عهده پيمانكار مي باشد .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Buttonتماس - بخش فروش