نحوه ي اتصال پليمرها (فوم هاي پلي اتيلن) به عنوان عايق هاي حرارتي (بخش 1)

طراحي ساختمان
طراحي ساختمان (بخش2)
می 3, 2020
نحوه ي اتصال پليمرها (فوم هاي پلي اتيلن) به عنوان عايق هاي حرارتي
نحوه ي اتصال پليمرها (فوم هاي پلي اتيلن) به عنوان عايق هاي حرارتي (بخش 2)
می 11, 2020

نحوه ي اتصال پليمرها (فوم هاي پلي اتيلن) به عنوان عايق هاي حرارتي (بخش 1)

نحوه ي اتصال پليمرها (فوم هاي پلي اتيلن) به عنوان عايق هاي حرارتي

نحوه ي اتصال پليمرها (فوم هاي پلي اتيلن) به عنوان عايق هاي حرارتي

اهميت عايق كاري حرارتي درجوامع صنعتي به حدي رسيده است كه همچون اينكه شخصي از گرفتار شدن به بيماري مي ترسد از استفاده ي بـيش ازحد نيز مي ترسد و همواره به فكر آينده كشور خود است، اما در جوامع جهان سوم و از جمله ايران اين موضوع اهميت چنداني ندارد و بايد بيش از هـراقدامي مسئولان ذيربط به اين مسئله رسيدگي نمايند.

با توجه به آشنايي با پليمرها و انواع آنها و فوم پلي اتيلن در اين قسمت به نحوه ي اتصال فوم هاي پلي اتيلن، با قسمت هايي از اجزا سـاختمان ها آشـنا مي شويم و با توجه به اينكه فوم پلي اتيلن با ويژگي هاي مربوط به آن در ساختمان ها جهت عايق حرارتي استفاده مي شود بايد متذكر شد كه اين عايق ها درست است كه با صرفه از نظر اقتصادي هستند ولي در قسمت هاي مختلف ساختمان با توجه به مقدار نياز بايد به كار روند. اگر در بعضي از قسمت ها درست اجرا نشوند ممكن است باعث اختلال در آن قسمت شوند، همچون شكل ٤ كه اگر عايق اضافي كه در اين شـكل نشـان  داده شـده بكـار رود،سبب از بين رفتن پل حرارتي و ايجاد كم شدن ايزوله سازي ساختمان در جهت حفظ انرژي مي گردد و در   شـكل ٥ مـا بـه دما هـا و ايجـاد دگرگـوني دماي به طور كامل اشاره كرده ايم .

نحوه ي اتصال پليمرها (فوم هاي پلي اتيلن) به عنوان عايق هاي حرارتي

در قسمت هاي قبلي اشاره كرديم كه بتن عايق ضعيفي است پس براي مسلح كردن بتن بايد اقداماتي انجام دهيم همگي مي دانيم كه بـتن در قسـمت هاي مختلف ساختمان از شناژ گرفته تا ظريف كاري بكار مي رود پس بايد با روش هاي مختلف بتن را مسلح كنيم ، از جمله اقداماتي كه بايد انجـام داداين است كه:

مي توانيم همچون شكل ٦ در اطراف آجرها از فوم هاي اتيلن استفاده كنيم و اطراف بتن را تا حد امكان با فوم هاي پلـي اتـيلن بپوشـانيم، اينجـا يـك مشكل پيش مي آيد و آن اين است كه بتن براي گرفتن خود بايد انرژي دروني خود را خارج كند و اگر اين فوم ها اطرافش باشد، اين عمل امكان نمـيپذيرد، در روش پيشنهادي ما در قسمت هاي محفظه ي بتن ميله هايي قبل از ورود بتن به آن به طور موازي و در ٢ رديف نصـب مـي نمـاييم و بعـد از ريختن بتن و گرفتن آن فوم هاي پلي اتيلني را كه بوسيله سوراخ كردن قسمت هاي اتصالي با بتن آماده قـرار گـرفتن كـه در ميلـه هـاي كنـاري بـتن هستند، قرار مي دهيم و با مهره هايي مي بنديم و يا مي توان با چسب هايي كه بر بتن اثر كنند و بدون ميلـه هـا ايـن عمـل را انجـام داد ايـن اعمـال دركشورهاي آلمان و فرانسه در حال اجرا شدن براي فوم هاي پلي استيرني مي باشد.

نحوه ي اتصال پليمرها (فوم هاي پلي اتيلن) به عنوان عايق هاي حرارتي

شکل 6

 

ادامه مقاله بزودی از سایت آریا لوله خدمت شما عزیزان ارئه خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Buttonتماس - بخش فروش