عايق كاري سرد
عايق كاري سرد (بخش 1)
آوریل 5, 2020
عايق كاري گرم
عايق كاری گرم (بخش 1)
آوریل 13, 2020

عایق کاری سرد (بخش 2)

عایق کاری سرد

عایق کاری سرد

آزمايشات و تعمير پوشش

تمام قسمت هاي لوله بعد از نوار پيچي خارجي بايد به وسيله دستگاه منفذ ياب كه مورد تائيد ناظر نيز قرار گرفته است آزمايش شود . سرعت حركت الكترود دستگاه بر روي لوله نبايد بيش از 3/0 متر در ثانيه باشد . به منظور جلوگيري از آسيب ديدن پوشش لوله لازم است الكترود دستگاه بر روي هيچ يك از قسمت هاي لوله توقف ننمايد .

به منظور تعيين ميزان واقعي ولتاژ مورد لزوم براي آزمايش با دستگاه منفذ ياب لازم است ابتدا قسمتي از لوله را با 50 درصد رويهم پيچي ( OVER LAP ) با نوار زيرين عايق كاري نمود سپس با نوك تيز سوزني سوراخي در آن ايجاد كرد به طوري كه سوزن پس از حركت دادن الكترود دستگاه ، بر روي نقطه سوراخ شده بايد به تدريج ولتاژ دستگاه را افزايش داد تا به حدي كه جرقه بين الكترود و لوله در نقطه سوراخ شده ايجاد گردد . اين آزمايش بايستي هر چهار ساعت يكبار انجام شود .

عایق کاری سرد

تمام مراحل آزمايش با دستگاه منفذ ياب بايد در حضور ناظر انجام گيرد . علاوه بر آزمايش فوق ناظر بايد مقدار روي هم پيچي نوار را بازرسي نمايد . بازرسي عيني سراسر قسمت هاي عايق كاري از نظر يكنواختي ، صاف بودن ، عدم چين و چروك از طرف ناظر ضروري است .

آزمايش چسبندگي نوار به تعدادي كه ناظر لزوم آن را تشخيص دهد در حضور مشارا ليه ضروري است . به اين منظور بايد حدود دو ساعت بعد از نوار پيچي روي لوله ابتدا دو برش موازي در سطح نوار به فاصله يك سانتي متر عمود بر محور اصلي لوله ايجاد نمود و سپس ابتداي آن را با يك برش عمود بر اين دو خط به هم متصل كرد . سپس با استفاده از نيروسنج دستي سعي در بلند نمودن نوار با سرعتي معادل پنج ميليمتر در ثانيه از روي سح فلز آغشته شده به پرايمر به زاويه 90 درجه شود . اگر ميزان چسبندگي نوار به سطح لوله kg /cm 5 / 1 يا بيشتر باشد مي توان نتيجه گرفت كه چسبندگي قابل قبول است . درجه حرارت محيط در ضمن آزمايشات بايد بين 15 تا  25 درجه سانتي گراد باشد .

تعمير پوشش لوله

در صورت پيدايش نقاط معيوب در عايق تعمير آن به صورت زير بايد انجام گردد ابتدا نوار قسمت آسيب ديده  بانضمام حدود نيم سانتي متر از قسمت هاي سا لم اطراف آن را كاملاً برداشته و سپس با استفاده از نوار زيرين و پرايمر و يا نوار نرم مخصوص اتصالات و پرايمر آن عايق كاري گردد .

عایق کاری سرد

استفاده از دو نوع نوار فوق الذكر و پرايمرهاي مخصوص آن ها و هم چنين نحوه عايق كاري به صورت محيطي و يا موضعي بستگي به طول و عرض قسمت آسيب ديده ، محل و موقعيت آن ، قطر لوله و درجه حرارت محيط ( به لحاظ كاربرد آسانتر نوار نرم اتصالات ) دارد . چنانچه آسيبي وارده فقط به نوار خارجي باشد ديگر لزومي به كندن نوار زيرين نبوده و فقط كافي است كه قسمت آسيب ديده با همان نوار خارجي تعمير گردد . آزمايش مجدد پوشش تعويض شده با دستگاه منفذ ياب ضروري است .

 

برای مطالعه بخش اول مقاله عایق کاری سرد اینجا کلیک کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Buttonتماس - بخش فروش