عایق های حرارتی بر پایه مواد طبیعی (گیاهی – حیوانی)
عایق های حرارتی بر پایه مواد طبیعی (گیاهی – حیوانی)
ژوئن 28, 2020
بست لوله ثابت و متحرک
جولای 6, 2020

بیم کلمپ

بیم کلمپ

بیم کلمپ

بیم کلمپ هــا قطعاتــی هســتند کــه بــدون نیــاز بــه ســوراخکاری و جوشــکاری، بــرای نصــب ســازه ســاپورت تجهیــزات مکانیکــی و الکتریکــی بــه تیرهــای فلــزی اصلــی و فرعــی بــه کار می رونــد و موجــب ســهولت عملیــات تعمیــر و نگهــداری می گردنــد.

بیم کلمپ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Buttonتماس - بخش فروش