هدف از عایق کاری چیست؟
هدف از عایق کاری چیست؟
آوریل 25, 2020
طراحي ساختمان
طراحي ساختمان (بخش2)
می 3, 2020

طراحي ساختمان (بخش 1)

طراحي ساختمان

طراحي ساختمان

طراحي ساختمان از اهميت ويژه اي در به حداقل رساندن مصرف انرژي دارد، زيرا طراح با توجه به دستيابي به بهينه مصرف  انرژي، به گونه اي موثربايد با محيط مربوطه ارتباط داشته باشد و با ديد باز به طراحي ساختمان بپردازد كه با توجه به فضاي اطراف ساختمان و سمت و سوي آن و فضـاي اشـغال شده ساختمان بتواند به بهينه انرژي واز سوي ديگر به نظر كارفرما به همه ي اين موارد تا حد امكان پاسخ گو باشدو يـك قـدم مثبـت در صـرفه جـويي انرژي بردارد.

سمت قرار گرفتن ساختمان

دانستن اين مطلب مهم است كه طي آمار ارائه شده، ساختمان هاي شمالي در طي روز و شب با دريافت ميانگين ٢/٧٨ درصد از روشنايي خورشـيد،گرمترين ساختمان ها مي باشند كه اين مطلب مي رساند كه در روزها، منازل شمالي بالاترين ميزان تابش خورشيد را دريافت كرده و به همين ميزان در ايـن منازل كمترين سوخت نسبت به منازل ديگر (شرق، غرب، جنوب) مصرف مي شود. به همين دليل بايـد دراحـداث سـاختمان هـا، سـمت قـرار گـرفتن ساختمان ها را با توجه به بهينه سازي انرژي تعيين كرد.

طراحي ساختمان

سمت قرار گرفتن پنجره ها

سمت قرار گرفتن پنجره ها از استفاده ي بهينه از روشنايي و ميزان حرارت خورشيد بسيار حايز اهميت است  اين عمل با استفاده از گرماي خورشيد در زمستان قابل بررسي است. زيرا سطح مناسب پنجره ها در مناطق سردسير در فصول مختلف واز جمله در زمستان در مصرف سوخت تا اندازه اي صـرفه جويي مي نمايند،در اين مورد بايد حتي الامكان از قرار گرفتن سمت پنجره به محيط باز پرهيز گردد.

طراحي ساختمان

استفاده از گياهان در پوشش ساختمان

در نماهاي ساختمان ها همانگونه كه در شكل ١ ارائه گرديده است، پوشش گياهي عامل مهمي در عايق كاري حرارتي ساختمان ها بكار برده مي شود. امـا اين گياهان بايد خزان ناپذير باشند، عيب بزرگ اين است كه اگر باد تندي بوزد ممكن است كليه ي اين گياهان از بين رفته و نابود شـوند و بـه همـين علت بايد از آنها مراقبت ويژه اي نمود ، زيرا كه از منابع خوب صرفه جويي انرژي ميباشد.

 

ادامه مقاله طراحی ساختمان بزودی از سایت آریا لوله خدمت شما عزیزان ارئه خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Buttonتماس - بخش فروش