پروفیل فلنج کانال- گوشه و کلیپس

جولای 10, 2020

پروفیل فلنج کانال، گوشه و کلیپس

پروفیل فلنج کانال، گوشه و کلیپس اتصــالات کانــال هــوا قطعاتــی پیش ســاخته از ورق هــای گالوانیــزه هســتند کــه جهــت صرفه جویــی در زمــان نصــب و ســهولت […]
Call Now Buttonتماس - بخش فروش