بست لوله ثابت و متحرک
جولای 6, 2020
نکات حائز اهمیت در عایق کاری حرارتی ساختمان
نکات حائز اهمیت در عایق کاری حرارتی ساختمان
جولای 10, 2020

پروفیل فلنج کانال، گوشه و کلیپس

پروفیل فلنج کانال، گوشه و کلیپس

اتصــالات کانــال هــوا قطعاتــی پیش ســاخته از ورق هــای گالوانیــزه هســتند کــه جهــت صرفه جویــی در زمــان نصــب و ســهولت در اجــرای سیســتم های کانــال هــوا بــدون نیــاز بــه عملیــات ســوراخکاری و جوشــکاری مــورد اســتفاده قــرار می گیرنــد.

 پروفیل فلنج کانال، گوشه و کلیپس  پروفیل فلنج کانال، گوشه و کلیپس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Buttonتماس - بخش فروش