می 27, 2020

عایق کاری گرم (بخش 3)

عایق کاری گرم  تعمير پوشش لوله عيوبي كه در اثر آزمايش لوله مشخص مي شوند آن قسمت از پوشش لوله بايستي تعمير شود . نحوه تعمير […]
Call Now Buttonتماس - بخش فروش