می 27, 2020
عایق کاری گرم

عایق کاری گرم (بخش 3)

عایق کاری گرم  تعمير پوشش لوله عيوبي كه در اثر آزمايش لوله مشخص مي شوند آن قسمت از پوشش لوله بايستي تعمير شود . نحوه تعمير […]
Call Now Buttonتماس - بخش فروش