می 3, 2020
طراحي ساختمان

طراحي ساختمان (بخش2)

طراحي ساختمان استفاده از سقف كاذب نصب سقف كاذب مي تواند تا اندازه اي از انتقال حرارت بكاهد و همچنين مي تواند بخشي از فضاي سرمايش […]
آوریل 29, 2020
طراحي ساختمان

طراحي ساختمان (بخش 1)

طراحي ساختمان طراحي ساختمان از اهميت ويژه اي در به حداقل رساندن مصرف انرژي دارد، زيرا طراح با توجه به دستيابي به بهينه مصرف  انرژي، به […]
Call Now Buttonتماس - بخش فروش