ابزار و ادوات لوله کشی

فروردین ۱۵, ۱۳۹۸
ابزار و ادوات لوله کشی

ابزار و ادوات لوله کشی

ابزار و ادوات لوله کشی کونیک کن این دستگاه  به صورت دستی جهت پ زدن سر لوله های پلیمری مورد استفاده قرار می گیرد. سایز های […]
فروردین ۱۳, ۱۳۹۸

ابزار و ادوات لوله کشی

ابزار و ادوات لوله کشی لوله بر چند منظوره این لوله بر در دو مدل ۱۲۵ و ۱۶۰ تولید گردیده و جهتبرش و پخ زدن همزمان […]
تماس - بخش فروش