استفاده از عايق هاي حرارتي (بخش 2)

استفاده از عايق هاي حرارتی
استفاده از عايق هاي حرارتی (بخش 1)
می 31, 2020
سیستم ساپورت کابلی
سیستم ساپورت کابلی
ژوئن 6, 2020

استفاده از عايق هاي حرارتي (بخش 2)

استفاده از عايق هاي حرارتی

استفاده از عايق هاي حرارتی

انواعي از عايق هاي حرارتي گوناگون وجود دارد كه هر نوع ويژگي خصوصيات متفـاوتي دارد و براسـاس اسـتانداردهاي جهـاني بـراي اجـزاي مختلـف ساختماني بكار برده مي شوند اما به هر صورت به كارگيري لايه هاي عايق حرارتي در اجزاي مختلف ساختماني (ديوارهاي خـارجي بـه نـام سـقف) بـه ميزان چشم گيري در كاهش اتلاف انرژي مؤثر بوده و اين اهميت در سوخت ملي دارد. عايق ها با توجه به نوع آب و هواي هر منطقه، نوع ويژه اي دارند كه با توجه به ميزان حرارت شديد تابش آفتاب و رطوبت هوا گوناگون هستند. در اين قسمت بايد متذكر شوم كه در مناطق مرطوب بايد حتي الامكان از نفوذ رطوبت در بين عايق هاي حرارتي جلوگيري به عمل بيايد، زيرا سبب كم شدن كيفيت عايق هاي حرارتي مي گردند.

استفاده از عايق هاي حرارتی

عايق حرارتي در قسمت هاي مختلف به روش هاي مختلف قابل استفاده هستند كه تعدادي از آنها را بيان مي داريم:

پنجره ها

هم اكنون براي عايق كاري پنجره ها يكي براساس ضريب بهره دهي انرژي گرمايي خورشيدي (SHGC)  عمل مي كنند و ديگري براسـاس وارد كردن آرگون در بين قابهاي پنجره ها عمل مي كنند كه قابليت انتشار پايين را در بر مي گيرد.

فونداسيون ها و طبقات زيرين

از نظر بهره وري انرژي طبقات زيرين با اهميت به نظر مي رسند و در ساختمان هاي كشورهاي صنعتي از قاب هاي بتني عايق كاري شده به صورت پيش ايزوله و پيش قالب استفاده مي شود. .

ديوارها و سقف ها

در ساختمان هاي جديد كشورهاي صنعتي به دو گونه در اين قسمت ها عمل مي كنند. يكي در تكنيـك هـاي پيشـرفته اسـكلتسازي (Framing)  و ديگري جايگزيني پنل ها يا قاب هاي عايق كاري ساختماني (Sips)  به جاي اسكلت بازي كه هـر دو در بهـره وري انـرژي كـاربرد ويژه اي دارند. (در زمينه ي قاب ها و پنل هاي ساختماني در مقالات بعد بيشتر توضيح داده مي شود).

مصالح ساختماني جايگزين

در قديم و هم اكنون نيز از خشت خام و كاه گل و غيره در ساختمان ها بكار برده مي شده اسـت ولـي در ايـن دوره از زمـان توصيه مي شد كه همگام با خشت خام (خاك رس و حصير) از لاستيك ها و ساير پلاستيك هاي مقاوم در برابر واكنش هاي مختلف ساختمان اسـتفاده گردد. كه دراين مورد در جهت ايزولاسيون ساختمان كمك بسيار مي شود هم اكنون با توجه به مقدمه ي ذكر شده بهتر است با اسـتانداردهاي جهـاني عايق ها در قسمت هايي از ساختمان ها آشنا شويم. كه درجدول 1 زیر به اين موضوع اشاره شده است.

جدول 1: استاندارد عايق هاي جهاني

استفاده از عايق هاي حرارتی

 

برای مطالعه بخش اول مقاله عایق های حرارتی روی اینجا کلیک کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Buttonتماس - بخش فروش