عایق صوتی
عایق صوتی
ژوئن 8, 2020
انواع مصالح عایق صوتی
انواع مصالح عایق صوتی
ژوئن 12, 2020

عایق حرارتی و برودتی

عایق حرارتی و برودتی

عایق حرارتی و برودتی

از این نوع عایـــق بـــرای عایق کاری انواع سطوح مانند کانـــال های تـــهویه مطبـــوع، مخازن و منابع، دیـــواره های دستـــگاه های تـــاسیساتی، لوله هــای بــا ســـایز بـــالا، دیواره هــای داخلــی و خارجــی ســاختمان و… اســـتفاده می شــود. عایق هــای حرارتــی و برودتــی برنـــد لینکــران در انــواع ســاده، پشت چســب دار، باروکــش پروتکــت بلــک یــا آلومینیومــی تولیــد می شــود. به منظــور اتصــال و نصــب ایــن عایق هــا می تــوان از چســب عایــق الاســتومریک لینکــران اســتفاده نمــود

عایق حرارتی و برودتی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Buttonتماس - بخش فروش