اسفند ۶, ۱۳۹۷
عایق الاستومری

عایق ها

عایق ها ۱-تعریف و تقسیم بندی عایق ها عایق ها به اجسامی می گویند که دارای ضریب هدایت گرمائی خیلی کم می باشند یا K در […]
تماس - بخش فروش