اسفند ۴, ۱۳۹۷
عايقهای حرارتی

عایق های حرارتی

انواع کمپرسور   مکندگی انواع کمپرسور ، گاز را از سمت فشار ضعیف به سمت فشار قوی منتقل می کند ، و حجم گازی که باید […]
بهمن ۲۸, ۱۳۹۷
عایق های حرارتی

عایق های حرارتی

عایق های حرارتی واژه عایقهای حرارتی به موادی اطلاق میشود که مانع هدر رفتن و اتلاف انرژی حرارتی شود. جلوگیری از اتلاف انرژی حرارتی موجب صرفه […]
بهمن ۲۵, ۱۳۹۷
عایق های حرارتی

عایق های حرارتی

عایق های حرارتی چوب پنبه(Cork ) (استاندارد ۸۰۸۴بند ۱۲-۴ ایران) ماده ای که به طور دوره ای از ساقه درخت چوب پنبه ( کرکس سابرال ) […]
تماس - بخش فروش