عایق رطوبتی الاستومری پایه آب

اردیبهشت ۷, ۱۳۹۸
عایق رطوبتی الاستومري پایه آب

عایق رطوبتی الاستومری پایه آب

عایق رطوبتی الاستومری پایه آب عایق رطوبتی الاستومری پایه آب ۸۶۷۰-۰۱ این محصول به منظور عایق بندی کلیه سطوحی که در مجاورت رطوبت قرار دارند مورد […]
تماس - بخش فروش