فروردین ۱۹, ۱۳۹۸
عایق بندی بهینه

عایق بندی بهینه

عایق بندی بهینه انتخاب عایق بر اساس منابع مالی بطور کلی لوله ها عمده ترین منبع تلفات حرارتی در سیستمهای مکانیکی گرم به شمار می آیند. […]
تماس - بخش فروش