اتصال عايق های حرارتی با اجزای ساختمانی

مواد عایق سلول بسته
مواد عایق سلول بسته
ژانویه 25, 2022
ضریب نفوذ رطوبت
ضریب نفوذ رطوبت
فوریه 22, 2022

اتصال عايق های حرارتی با اجزای ساختمانی

اتصال عايق هاي حرارتي با اجزاي ساختماني

اتصال عايق هاي حرارتی با اجزای ساختمانی

كليه عايق هاي حرارتي رانمي توان به شيوه هاي ساده در ساختمان ها به كاربرد يعني بدون اتصال آنهـا را بـه حـال خـود نمـي تـوان رهـا كـرد يكـي از ويژگيهايي كه بايد در نظر گرفته شود، اين است كه عايق ها با موادي بايد اتصال يا بند كه بر اثر گذشت سالها پوسيده و از بين نرونـد، در ايـن قسـمت يك رابطه ي مهم بين مقاومت مصالح و هدايت حرارتي آنها بيان مي كنيم. همگي در اين باور هستند كه مصالحي با مقاومـت بـالا، عـايق هـاي خـوبيهستند، اما مصالحي با مقاومت حرارتي كم همچون بتن، عايق هاي ضعيفي هستند. پس بايد با چاره انديشي عايق هاي ضـعيف را تقويـت كـرده تـا بـه اندازه ي عايق هاي درجه ي عالي برسند و ديگر فاكتور عايق ها به ضخامت و ضريب هدايت حرارتي كه اگر بيشتر و ضريب هدايت آنها كم باشـد باعـث كاهش جريان حرارتي مي شوند نيز بايد اشاره كرد.

يك نوع از عايق ها ، همان ايجاد فضاهاي خالي در بين ساختمانها است و يك نوع ديگـر اسـتفاده از پليمرهـا و ازشاخه ي فوم هاي پلي اتيلن مي باشد.

استفاده چگونگي اتصال فضاهای خالي در بين اجزاي ساختمان به عنوان عايق حرارتی

در قسمت هاي قبلي تا حدي با اين شيوه آشنا شديم. هم اكنون نيز به ساير خصوصيات و مقاومت هاي سطح مي پردازيم. شيوه وجود فضاهاي خالي از جهت اينكه به هيچ موادي احتياج ندارد، يكي از شيوه هاي مناسب عايق حرارتي هم از جهت صرفه ي اقتصادي و هم از جهت ميزان كار برد آن در جوامع ديگر نيز كه نشان از موفقيت آن دارد، مفيد است اين شيوه براساس همرفتي بنيان گذاشته شده است كه در هر قسمت توضيح كامل آن ارائه خواهد شد. ابتدا به اين شيوه در شكل ٢ در ديوارها مي پردازيم .

در ابتدا لازم است با دو نشان و علامت تخصصي آشنا شويم كه اولين آنها ri (براي مقاومت سطح داخلي) و ديگر re (مقاومت سطح خارجي) مي باشند.

اتصال عايق های حرارتی با اجزای ساختمانی

در اين شكل ما مي بينيم كه جريان همرفتي در شكل مورد نظر بيش از هر چيز به سرعت جريان هوا  بستگي دارد ولي در اينجا به واسطه وجود فضـاي خالي در بين ديوارها، سرعت جريان هوا به حداقل خود رسيده است و همانند يك عايق عمل مي نمايد و اين شيوه فقط براساس جـدول ذكـر شـده درقسمت هاي قبل تطبيق داده شده است.

در اين قسمت در شكل 3 به ايجاد اين فضاها در سقف ها مي پردازيم:

ايتدا به ساختار سقف بدون فضاي تو خالي در شكل ٣مي پردازيم كه براساس اطلاعات بدست آمده مقاومت سطح خارجي آن را محاسبه كرده ايم.

اتصال عايق های حرارتی با اجزای ساختمانی

دراينجا ما مي بينيم كه مقاومت سطح خارج خيلي نسبت به سطح اول كمتر گرديد، پس ما مي دانيم كه مقاومت سطح خارجي كـاهش يافتـه اسـت و انتظار مي رود كه انتقال حرارتي بيشتر گردد ولي همچنين در شكل داخلي ما مي بينيم كه نسبت به ديوارها ،اين عمل در عـايق هـاي حرارتـي، نقـش منفي تري بازي مي كند به اين معني كه از انتقال حرارتي، گرما و انرژي را به مقداري انتقال مي دهد در صورتي كه در عمل ديوارها اين اتفاق روي نميداد.

بازرگانی آریا فروش عایق به صورت عمده و خرده ارسال به سراسر کشور جهت دریافت قیمت عایق با بخش فروش فروشگاه ( تهران ) تماس حاصل فرمایید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Buttonتماس - بخش فروش