پروفیل یا ساپورت تاسیسات مکانیکی

شهریور 15, 1401
پروفیل یا ساپورت تاسیسات مکانیکی

پروفیل یا ساپورت تاسیسات مکانیکی

پروفیل یا ساپورت تاسیسات مکانیکی   بازرگانی آریا تولید کننده چنل، پروفیل، یا ساپورت تاسیسات مکانیکی و الکتریکی سایز های مختلف : ۴۱×۴۱=ضخامت ورق۲ ۴۱×۲۱ورق ۲ […]
دی 2, 1400
سیستم های نصب و ساپورت تاسیسات

سیستم های نصب و ساپورت تاسیسات

سیستم های نصب و ساپورت تاسیسات سیستم های نصب و ساپورت تاسیسات لینکران سیستمی پیش ساخته است که با ویژگی های منحصر به فرد خود جایگزینی […]
تیر 20, 1399

پروفیل فلنج کانال، گوشه و کلیپس

پروفیل فلنج کانال، گوشه و کلیپس اتصــالات کانــال هــوا قطعاتــی پیش ســاخته از ورق هــای گالوانیــزه هســتند کــه جهــت صرفه جویــی در زمــان نصــب و ســهولت […]
خرداد 27, 1399
پروفیل ها و دستک ها

پروفیل ها و دستک ها

پروفیل ها و دستک ها
Call Now Buttonتماس - بخش فروش