پروفیل یا ساپورت تاسیسات مکانیکی

بهمن 15, 1399
سیستم های نصب و ساپورت تاسیسات

سیستم های نصب و ساپورت تاسیسات

سیستم های نصب و ساپورت تاسیسات سیستم های نصب و ساپورت تاسیسات لینکران سیستمی پیش ساخته است که با ویژگی های منحصر به فرد خود جایگزینی […]
تیر 20, 1399

پروفیل فلنج کانال، گوشه و کلیپس

پروفیل فلنج کانال، گوشه و کلیپس اتصــالات کانــال هــوا قطعاتــی پیش ســاخته از ورق هــای گالوانیــزه هســتند کــه جهــت صرفه جویــی در زمــان نصــب و ســهولت […]
خرداد 27, 1399
پروفیل ها و دستک ها

پروفیل ها و دستک ها

پروفیل ها و دستک ها
مهر 15, 1398
بست و ساپورت سوپرفیکس

بست و ساپورت سوپرفیکس

بست و ساپورت سوپرفیکس در حال حاضر ساخت ساپورت با استفاده از نبشی، ناودانی و …. انجام میپذیرد. این اقلام فلزی به طریق جوش به یکدیگر […]
Call Now Buttonتماس - بخش فروش