فوریه 17, 2019
عایق های حرارتی

عایق های حرارتی

عایق های حرارتی واژه عایقهای حرارتی به موادی اطلاق میشود كه مانع هدر رفتن و اتلاف انرژی حرارتی شود. جلوگیری از اتلاف انرژی حرارتی موجب صرفه […]
فوریه 20, 2019
عايقهای حرارتی

عايق های حرارتی

عايقهای حرارتی انتخاب مواد عایق خصوصیات مهمی كه باید در انتخاب مواد عایق مد نظر قرار گیرد، به شرح زیر ارایه شده است : • مقاومت […]
فوریه 23, 2019
عايقهای حرارتی

عایق های حرارتی

انواع کمپرسور   مکندگی انواع کمپرسور ، گاز را از سمت فشار ضعیف به سمت فشار قوی منتقل می کند ، و حجم گازی که باید […]
فوریه 28, 2019
انتقال حرارت

انتقال حرارت

انتقال حرارت حرارت هميشه از يك جسم گرمتر به جسم سردتر انتقال مييابد و هرگز خلاف اين امر صورت نميپذيرد. حرارت به سه طريق زير از […]
Call Now Buttonتماس - بخش فروش