فوریه 17, 2019

عایق های حرارتی

عایق های حرارتی واژه عایقهای حرارتی به موادی اطلاق میشود كه مانع هدر رفتن و اتلاف انرژی حرارتی شود. جلوگیری از اتلاف انرژی حرارتی موجب صرفه […]
فوریه 20, 2019

عايق های حرارتی

عايقهای حرارتی انتخاب مواد عایق خصوصیات مهمی كه باید در انتخاب مواد عایق مد نظر قرار گیرد، به شرح زیر ارایه شده است : • مقاومت […]
فوریه 23, 2019

عایق های حرارتی

انواع کمپرسور   مکندگی انواع کمپرسور ، گاز را از سمت فشار ضعیف به سمت فشار قوی منتقل می کند ، و حجم گازی که باید […]
فوریه 28, 2019

انتقال حرارت

انتقال حرارت حرارت هميشه از يك جسم گرمتر به جسم سردتر انتقال مييابد و هرگز خلاف اين امر صورت نميپذيرد. حرارت به سه طريق زير از […]
Call Now Buttonتماس - بخش فروش