اردیبهشت 23, 1400
مقایسه هزینه مالی ساپورت سنتی و مدولار

مقایسه هزینه مالی ساپورت سنتی و مدولار

مقایسه هزینه مالی ساپورت سنتی و مدولار برآورد هزینه مالی ساخت انواع تیپ ساپورت بررسی شده است، تیپ بندی ساپورت ها شامل سه گروه: • راد […]
تیر 16, 1399

بست لوله ثابت و متحرک

بست لوله ثابت و متحرک بســت های لولــه جهــت مهــار انــواع لولــه از جملــه لوله هــای سیســتم های سرمایشــی و گرمایشــی، اســپرینکلر، آب ســرد و گــرم […]
خرداد 31, 1399
بست و اتصالات لوله ها

بست و اتصالات لوله ها

بست و اتصالات لوله ها
خرداد 17, 1399
سیستم ساپورت کابلی

سیستم ساپورت کابلی

سیستم ساپورت کابلی استفاده از کابل برای ساپورت ادوات مختلف سیستم های تهویه مطبوع، الکتریکال، سیستم پایپینگ و …. روش جدید برای ساخت نگهدارنده ها است […]
Call Now Buttonتماس - بخش فروش