اسفند ۹, ۱۳۹۷
انتقال حرارت

انتقال حرارت

انتقال حرارت حرارت همیشه از یک جسم گرمتر به جسم سردتر انتقال مییابد و هرگز خلاف این امر صورت نمیپذیرد. حرارت به سه طریق زیر از […]
تماس - بخش فروش