عایق های حرارتی
عایق های حرارتی
بهمن ۲۸, ۱۳۹۷
عايقهای حرارتی
عایق های حرارتی
اسفند ۴, ۱۳۹۷

عایق های حرارتی

عايقهای حرارتی

عایقهای حرارتی

انتخاب مواد عایق


خصوصیات مهمی که باید در انتخاب مواد عایق مد نظر قرار گیرد، به شرح زیر ارایه شده است :


مقاومت حرارتی (Thermal Resistance) :هر چقدر که میزان مقاومت حرارتی بیشتر باشد، نوع عایق بهتر خواهد بود.
قابلیت احتراق (Combustibility) :هنگام در نظر گرفتن خطرات ناشی از آتش سوزی، در نظر گرفتن این پارامتر حائز اهمیت میباشد .
سمیت (Toxicity) :برخی از مواد عایقی احتراق پذیرند و بدین ترتیب موجب رها سازی مواد سمی (بخار سمی) میگردند. بنابراین میبایست از استفاده از این نوع مواد در محیطهای سربسته اجتناب نمود.
چروک خوردگی (Shrinkage) : تحت درجه حرارتهای زیاد امکان انقباض عایق و ایجاد چروک خوردگی در آن وجود خواهد داشت. در اثر ایجاد چروک بخشی از سطح عایقکاری شده، فاقد پوشش عایق خواهد شد.
مقاومت در برابر تشعشعات ماوراء بنفش : زمانی که مواد عایقکاری در خارج از ساختمان مورد استفاده قرار میگیرند ( بعنوان مثال تأسیساتی که در فضای غیر مسقف نصب شده باشند ) میبایست به نوعی سطوح آنها پوشانده شود تا بتوان آنها را در برابر آسیب نور ماوراء بنفش محافظت نمود.
• مقاومت در برابر قارچ و میکروب : مواد عایقکاری خصوصا در صنایع غذایی و شیمیایی باید در برابر رشد قارچ و میکروب مقاوم باشند .
خاصیت شیمیایی خنثی : مواد عایقکاری میبایست از لحاظ خواص شیمیایی خنثی باشند (pH=7)  تا بتوان از تخریب فلزاتی که با آنها در تماس هستند.

جلوگیری نمود . این موضوع خصوصا در مکانهایی که رطوبت زا هستند از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
• ضریب انبساط و انقباض : این ضرایب در طراحی و مکانیابی مناسب، اتصالات تحت انقباض و انبساط و همچنین کاربرد عایقهای چند لایه ای (مرکب) حائز اهمیت میباشند.
مقاومت فشاری (Compressive Strength) : در مکانهایی که مواد عایقکاری متحمل بار و یا فشارهای مکانیکی هستند، مقاومت فشاری عایق بسیار حائز اهمیت خواهد بود. لذا مناسب است تا در این مواقع از عایقهایی که قادر به تحمل فشار هستند، استفاده شود.
• پل حرارتی (Thermal Bridge) : در مکانهایی که عایقکاری بر سطوح غیر منظم و غیر یکنواخت انجام میپذیرد، ضروری است تا بگونه ای انجام گیرد که تمامی پلهای حرارتی فصل مشترک بین سطوح مختلف را پوشش دهد.
خاصیت موئینگی (Capillarity) : زمانی که مواد عایقکاری در تماس با مایعات خطرناک و قابل اشتعال میباشند، میزان مقاومت در برابر جذب مایعات توسط خاصیت موئینگی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است .
چگالی (Density ) : بسیاری از خواص مواد عایق و خصوصا ویژگیهای حرارتی تحت تأثیر چگالی قرار میگیرند. بنابراین انتخاب چگالی مناسب برای مواد عایقکاری بسیار حائز اهمیت است و میبایست در راستای نوع کاربری این مواد در نظر گرفته شود. در فصلهای بعدی فهرست کنترل ( چک لیست ) برای انتخاب چگالی متناسب با انواع کاربری ارایه میگردد .
نصب صحیح مواد عایقکاری میتواند طول عمر این مواد را تا حد طول عمر دستگاهها و یا لوله هایی که بر روی آنها لایههای عایقکاری تعبیه شده اند، تضمین نماید. عایقهای مکانیکی میبایست همواره بر اساس توصیههای تولید کنندگان آن نصب و مورد بهره برداری قرار گیرند.

 

مروری بر آزبست

در گذشته از آزبست بصورت گسترده در عایقکاری استفاده میشد. هر چند به لحاظ سرطانزا بودن الیاف آزبست، دیگر از این مواد در عایقکاری استفاده نمیشود. آزبست در انواع مختلف تولید میشود که امروزه از نوع کریزوتیل به لحاظ کم خطر بودن استفاده میشود. تحقیقات نشان داده است که میزان کم کریزوتیل سرطانزا نمیباشد.امروزه از کریزوتیل در تهیه مصالح ساختمانی، آستر ترمز ماشین و دیگر موارد مشابه استفاده میشود، اما دیگر بعنوان عایق حرارتی مورد بهرهبرداری قرار نمیگیرد.در گذشته از آزبست بعنوان عایق حرارتی استفاده زیاد بعمل نمیآمد چرا که هدایت حرارتی آن بسیار پائین است ( حدود ۰/۰۶ W/m°C) و تنها عاملی که باعث میشد از آزبست استفاده شود، خاصیت عدم اشتعال پذیری آن بوده است. تأسیسات قدیمی هنوز دارای عایقهای آزبستی میباشندکه غالباً ایمنتر است تا دست نخورده باقی بمانند در غیر اینصورت امکان آزاد شدن فیبرهای آزبست در هوای اطراف تأسیسات وجود خواهد داشت. پیشنهاد میگردد برای برداشتن عایقهای آزبست از تأسیسات قدیمی حتماً با مسئولین بهداشت مشاوره لازم بعمل آید.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس - بخش فروش