سوپر پایپ

قیمت سوپرپایپکارخانه ی ســوپرپایپ اینترناشنالنخســتین تولیدکننده ی لوله های پنج لایه ی تلفیقی در خاورمیانه در خرداد ماه ســال ۱۳۷۶با ۱۸ نفر در منطقه آزاد قشم شروع به کار کرد. امروز آن جمع کوچک به خانوادهی بزرگی تبدیل شده است که به غیر از همکاران رسمی شرکت، صدها نفر دیگر را نیز در قالب نمایندگان رسمی، عاملین فروش و مجریان، شامل میشود و در سراسر کشور در پروژه های شاخص و مهندسی ساز حضور دارد.

اگرچه ما تولید خود را با لوله های تلفیقی پنج لایه شروع کردیم ولی ماموریت ما ایجاد توسعه و تحول در صنعت تاسیسات کشور از طریق رهگیری از ایده های ناب و نگرش های جدید، کیفیت ممتاز محصولات و خدمات، و همکاری با شــرکت های برتر جهانی به همراه دانش و تجربهی محلی است.

 

در حال حاضر ما راه حل های کامل زیر را عرضه میکنیم

  • سیستم نصب تاسیسات سوپرفیکس
  • سیستم فاضلابی سوپردرین v
  • سیستم لوله کشی سوپرپایپ+۲
  • به همراه شیرهای سوپروالو و رایزر سیستم با اتصالات مدولار
  • سیستم گرمایش کفی سوپرپایپ


پمپ های ویلو


محصولات مطمئن، خدمات متمایز و از همه مهم تر دیدگاه مهندســی، موجب شــده است که سوپرپایپ مورد اعتماد جامعه مهندسی کشور قرارگرفته و برای ما سابقه ی ارزشمندی از همکاری با هزاران پروژه ی بزرگ و کوچک را به ارمغان آورد. ما معتقدیم حرکت برای به روز ماندن و بهتر بودن، رمز ماندگاری است. بنابراین بهبود مستمر، اصل پایدار حاکم بر فعالیتهای ما، هم در سیستمها و روشها و هم در محصولاتمان است. گامهای بلندی که تاکنون برداشته ایم گواه توانایی ما در پیمودن راهی طولانی است.ایجاد تحول و تحقق کیفیت ممتاز جز با این نگرش دست یافتنی نیست .

 

تماس - بخش فروش